Frågor och svar

– Varför varierar priserna så kraftigt mellan olika instrument av liknande typ?

– Kan jag stämma mitt klaverinstrument själv?

– Vad menas med att stämma i olika temperaturer?

Läs mer…