Presentation

Dan Johansson


Med bakgrund som bl a museiintendent arbetar jag sedan drygt 15 år med att restaurera och underhålla klaverinstrument från 1700 och 1800-tal. Både originalinstrument från tiden och modernare kopior.  Jag använder arbetsmetoder och material som var vanliga när instrumenten tillverkades såsom t ex korpfjäder till plektrum eller animaliskt varmlim till lagningar.

Ursprungligen kommer jag från Göteborg och har studerat cembalospel och kammarmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare var bland andra Eva Nordenfelt och Mayumi Kamata. Därefter följde studier i pianostämning vid samma skola.

Från 2009 till våren 2015 hade jag en fast tjänst som intendent på Scenkonstmuseet (fd Musikmuseet) i Stockholm och ansvarade då för bl a  klaverinstrument och mekaniska instrument i samlingarna.

Från och med sommaren 2015 är jag tillbaka på heltid i den egna firman.

Dan Johansson

Restaurationer i urval:

2014 – hammarklaver av Mathias Petter Kraft, Stockholm 1797
2015 – hammarklaver av G. Chr. Rackwitz, Stockholm (tidigt 1800-tal)
2016 – hammarklaver av Mathias Petter Kraft, Stockholm 1803
2017 – hammarklaver av G. Chr. Rackwitz, Stockholm (tidigt 1800-tal)
2018 – hammarflygel av John Broadwood, London 1802
2018 – klavikord av Pehr Lindholm, Stockholm 1794

(mer information under fliken “Verkstadsarbete” högst upp på sidan)Klavikord - Dan Johansson - V Frölunda 1981

Speckenklavikord - Dan Johansson - Marholmen 1997

Italiensk virginal - Dan Johansson - Saltsjöbaden 2002

Oktavvirginal - Dan Johansson - Saltsjöbaden 2014

Wallin-Johansson - spinett efter Slade


Parallellt med restaurationer frilansar jag också som cembalist och sångare bl a i:
Ensemble Villancico – Barock- och renässansmusik från Latinamerika.