Presentation

Dan Johansson


Med bakgrund som bl a museiintendent arbetar jag sedan drygt 15 år med att restaurera och underhålla klaverinstrument från 1700 och 1800-tal. Både originalinstrument från tiden och modernare kopior.  Jag använder arbetsmetoder och material som var vanliga när instrumenten tillverkades såsom t ex korpfjäder till plektrum eller animaliskt varmlim till lagningar.

Ursprungligen kommer jag från Göteborg och har studerat cembalospel och kammarmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare var bland andra Eva Nordenfelt och Mayumi Kamata. Därefter följde studier i pianostämning vid samma skola.

Från 2009 till våren 2015 hade jag en fast tjänst som intendent på Scenkonstmuseet (fd Musikmuseet) i Stockholm och ansvarade då för bl a  klaverinstrument och mekaniska instrument i samlingarna.

Från och med sommaren 2015 är jag tillbaka på heltid i den egna firman.

Parallellt med restaurationer frilansar jag också som cembalist och sångare bl a i:

Ensemble Villancico – Sydamerikansk barock- och renässansmusik


danjohansson