Sålt – Grudinska samlingen – klavikord – Gottlieb Rosenau

Obundet klavikord tillverkat av Gottlieb Rosenau i Stockholm 1778

  • Omfång: F1 – f3 (5 oktaver)
  • Besträngning: 2-korigt med tillägg av 4-fot F1-d (22 kor)
  • Strängmaterial: Mässing och järn med glesomspunna strängar i basen
  • Tangentbelag: undertangenter med svartmålat trä – övertangenter med vitt ben
  • Tonhöjd: a415
  • Mått (BxHxD): 1871×171(780)x580
  • Pris: SEK 80 000:-

Märkning:  ”FÖRFÄRDIGAT AF GOTTLIEB ROSENAU INSTRUMENT-MAKARE I STOCKHOLM, 1778”

Proveniens: Inköpt av Inger Grudin från Olof Höijer. Har tillhört Jan Zanton, Skåne.

Historik: Renoverat av Lars Holmgren på 1980-talet. Restaurerat av HansErik Svensson 2016.

Exportförbud!