Grudinska samlingen – klavikord – Gottlieb Rosenau

Tillverkare:  Gottlieb Rosenau

Tillverkningsår: 1778

Märkning:  ”FÖRFÄRDIGAT AF GOTTLIEB ROSENAU INSTRUMENT-MAKARE I STOCKHOLM, 1778”

Proveniens: Inköpt av Inger Grudin från Olof Höijer. Har tillhört Jan Zanton, Skåne.

Mekaniktyp:  Obundet.  Dubbelkorigt. 4-fot FF-d (22 kor).

Omfång: F1 – f3

Träslag/färg: Rödbrun

Tangentbelag:  Svartmålat trä undertangenter, vitt ben övertangenter

Strängmaterial:  Mässing och järn. Omspunna strängar basen.

Mått (BxHxD) – totalhöjd: 1871x171x580 – 780

Övrigt: tonhöjd sep 2016: a415

Historik: Renoverat av Lars Holmgren på 1980-talet. Restaurerat av HansErik Svensson 2016.

Pris: SEK 80 000:-

Exportförbud!