2018-02-12 – Restaurering av ett Lindholmklavikord från 1794

Pehr Lindholm var en av de absolut främsta klavikordtillverkarna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet. Han var verksam i Stockholm och var den som utvecklade den klavikordtyp som blev helt dominerande i Sverige. Inte i något annat land var klavikorden så stora och kraftfulla och det bidrog till att de kunde konkurrera länge med de tidiga hammarinstrumenten.

Detta klavikord är från 1794 och av hans standardmodell med ett omfång på 5 ½ oktaver (F1-c4) och en bredd på ca 2 meter. Utomlands var det ytterst ovanligt med omfång över 5 oktaver. Han tillverkade också en modell med 6 oktaver (C1-c4) som var ca 2,20 meter.

Arbetet med att ta bort de gamla strängarna är påbörjat. Instrumentet har stått fuktigt och samtliga strängar av järn är svårt angripna av rost Steget i diskanten hade lossnat och brutits av i flera delar. Den översta delen var inte original och väldigt grovt utformad och kommer att bytas ut.Här syns den översta, fastskruvade delen av steget som måste bytas ut samt en gammal skada i resonansbotten som förmodligen uppstod då den ursprungliga diskantdelen lossnade.

Resonansbotten vid skadan är lövtunn och lampan på undersidan lyser lätt igenom. Den skadan är svår att laga så en ny bit resonansbotten kommer att ersätta den skadade delen. En ny del till steget tillverkas också som följer den ursprungliga formen.Förutom damm hittades också ett ½-skillingsmynt från 1821. Stämnaglarna är  kraftigt rostangripna men blir fina igen med lätt polering. Tillverkarens etikett De nya järnsträngarna kommer från Stephen Birkett som är en forskare och strängtillverkare i Kanada. Förutom analyser av materialet i strängarna har forskningen också innefattat själva tillverkningsprocessen och han kan nu leverera strängar som är mycket lika originalsträngarna. Järnsträngar från 1700-talet bestod inte av så rent järn som det man kan framställa idag och dessa “orenheter” har visat sig ha goda egenskaper för klang och stabilitet.Den nya biten av resonansbotten är infogad tillsammans med den nya diskantbiten av steget. (översta vänstra hörnet). Ännu saknas några av de omspunna strängarna i basen samt 4-fotssträngarna för de lägsta tonerna i basen. Dessa ligger på ett eget rakt steg. (i bildens nedre vänstra del)

Under 1800-talet har instrumentets grå originalfärg målats över med en ådringsmålning som skadats svårt av fukt och ålder. De ursprungliga raka benen har ersatts med svarvade ben. Dessa kommer att ersättas av nytillverkade ben som kopieras efter andra bevarade instrument. Klavikordforskaren HansErik Svensson är på besök för att mäta upp instrumentet och senare lägga ut det på sin hemsida. www.clavichord.se På hemsidan finns ett avancerat program som man gratis kan ladda ner och se uppmätningar av ett stort antal svenska originalklavikord. 

Uppdatering 2018-10-18

Slutligen är så instrumentet klart att levereras. Den ursprungliga grå färgen hade målats över någon gång på 1800-talet men eftersom den ytan var svårt skadad beslöts det att klavikordet skulle målas om till en mer ursprunglig färg. Färgen är gjord av linolja med tillsats av bl a kimrök som ger den grå nyansen. Originalbenen var ersatta med svarvade ben. Dessa var i dåligt skick och ersattes med nytillverkade ben som kopierats efter andra instrument av Lindholm.

 

Johan Agrell – Sonata III i F-dur (utdrag)