Såld – Grudinska samlingen – cembalo – Martin Sassman

Tillverkare:  Martin Sassman

Tillverkningsår: 19??

Modell: tysk – Efter Christian Zell, Hamburg 1728

Proveniens: Beställd från Sassman av Inger Grudin

Register: 8′ + 8′ + 4′, Lutregister

Registerandrag: Träreglage vid stämskruvar

Omfång: F1 – d3

Träslag/färg: Målad, rikt dekorerad utsida, insida lock, benställning, samt resonansbotten.

Tangentbelag:  Benbelagda under- och Ebenholtz övertangenter.

Strängmaterial:  Fosforbrons och stål.

Mått (BxHxD) – totalhöjd 925x266x2460 – 897

Övrigt: Transponerbar – A415/A440

Pris: SEK 120 – 130 000:-

Instrumentet finns i Lövstabruk