Sålt – Grudinska samlingen – klavikord – Carl Fudge

Tillverkare:  Carl Fudge, Boston

Tillverkningsår: 1979

Modell: tysk – kopia efter anonymt instrument, 1660-tal

Märkning:  No 68

Mekaniktyp:  Bundet. Obundet upp till C – H. Parvis bundna toner:  c/c#, d#/e, f/f#, g/g#, bb-h, samma toner ettstrukna oktaven. c2/c2#, d#2/e2, f2/f#2, g2/g#2, a2/bb2, h2/c3. Styrspår.

Omfång: Kort oktav C/E – c3

Träslag/färg: Träfärgad, mellanbrun.

Tangentbelag:  Träfärgat ljusbrunt under, mörkare brunt övertangenter.

Strängmaterial:  Gul mässing upp till d1. Järn resten.

Mått (BxHxD) – totalhöjd 1076x105x301 – 118

Pris: SEK 15 – 20 000:-

Instrumentet finns i Lövstabruk