Sålt klavikord – Johansson/Zuckermann

Bundet klavikord med kort oktav byggt av Dan Johansson/Zuckermann

efter en förebild av ett svenskt instrument.

C/E – c3, medeltonsstämning, strängar av mässing.