Såld flygel – Pehr Rosenwall – Stockholm 1838

Flygel tillverkad av Pehr Rosenwall (1801-1868/69) i Stockholm 1838 med tillverkningsnummer 251.

  • Omfång: C1 – c5 (7 oktaver)
  • Pedaler: 2 = dämmarlyft, una corda
  • Besträngning: 3-korig förutom lägsta kvinten (2-korig)
  • Tonhöjd: a1=420
  • Längd: 240 cm
  • Pris: SEK 110 000:-

Historik: Restaurerat 2019 av Dan Johansson – Tidiga klaver 1700

(se rapport för mer information)

Exportförbud

Instrumentet finns i Stockholm.

Kontakt: info@tidigaklaver.se