2017-01-07 – Sperrhakespinett med sensträngar – lautenwerk

En spinett tillverkad av Sperrhake på 1950-talet strängades om i min verkstad 2017. En ganska vanlig åtgärd men i det här fallet ville ägaren att den skulle få sensträngar istället för strängar av stål. Sensträngar användes på många knäppinstrument förr och var standard på t ex lutor och fioler. Det var dock inte så vanligt i cembali.

I Tyskland fick cembali med sensträngar namnet “lautenwerk” och även om de troligen var ovanliga även under barocken, så lär det ha funnits två sådana instrument i J. S. Bach’s bouppteckning.

Mig veterligen finns inga bevarade instrument men en del försök har gjorts att bygga lautenwerk i modern tid.

Spinetten av Sperrhake är byggd som en “vanlig” spinett från 1950-talet och är tänkt för strängar av stål, men jag tycker det fungerar över förväntan bra. Klangen blir onekligen mer “lutlik” och betydligt mjukare än liknande spinetter från Sperrhake med stålsträngar.

I musikexemplet nedan spelas andra reprisen med “lutregistret” aktiverat. Detta är en filtklädd list som sänks ned mot strängarna nära stämnaglarna och dämpar strängarnas övertoner.