2017-01-07 – Sperrhakespinett med sensträngar – lautenwerk

En spinett tillverkad av Sperrhake på 1950-talet har fått nya strängar men inte vanliga metallsträngar utan sensträngar som på t ex en luta från barocken.

I Tyskland fick dessa instrument namnet “lautenwerk” och även om de var ovanliga även under barocken så lär det ha funnits två sådana instrument i J. S. Bach’s bouppteckning.

Mig veteligen finns inga bevarade instrument men en del försök har gjorts att bygga lautenwerk i modern tid.

Spinetten av Sperrhake är byggd som en “vanlig” spinett från 1950-talet och är tänkt för strängar av metall men jag tycker det fungerar över förväntan bra. Klangen blir onekligen mer “lutlik” och betydligt mjukare än liknande Sperrhakespinetter med stålsträngar.

I musikexemplet nedan spelas andra reprisen med “lutregistret” aktiverat. Detta är en filtklädd list som sänks ned mot strängarna nära stämnaglarna och dämpar strängarnas övertoner.