Såld – flygel av Pehr Rosenwall

Flygel tillverkad av Pehr Rosenwall i Stockholm.
(troligen 1830-1840-tal)
Tillverkningsnummer: 509

Omfång: C1 – a4 (6 oktaver + 1 sext)
Pedaler: 2 (dämmarlyft + una corda)
Besträngning: 3-korig förutom lägsta kvinten (2-korig)
Tonhöjd: a1 = 405
Längd: 245 cm

Instrumentet är i gott skick och fullt spelbart.
Flygeln finns i Gävle.

Kontakt: info@tidigaklaver.se