Sålt – hammarklaver – G. Chr. Rackwitz – Stockholm – 1810-tal

Hammarklaver tillverkat av George Christoffer Rackwitz (1760-1844) i Stockholm. Instrumentet är odaterat men troligen byggt på 1810-talet.

  • Omfång: F1 – f4
  • Pedaler: 1 = dämmarlyft
  • Mekanik: enkel stötmekanik
  • Prisidé: 5 000:- eller bud

Instrumentet är i behov av restaurering.
Tidiga klaver kan hjälpa till med en restaurering.

Exportförbud

Instrumentet finns i Göteborgsområdet.

Kontakt: info@tidigaklaver.se