2022-02-10 Restaurering av en svensk hammarflygel från 1812

Hösten 2020 levererades en tidig svensk hammarflygel till verkstaden från Klaverens Hus i Lövstabruk. Resonansbotten hade flera stora sprickor och böjde sig upp emot strängarna. Vid en noggrannare genomgång var det som alltid mycket annat som behövde åtgärdas för att instrumentet skulle bli spelbart igen.

I juni planeras en invigningskonsert av instrumentet på Salsta slott.
Mer information om detta kommer senare.

En sammanfattning av projektet presenteras i nedanstående PDF för läsning online eller för nedladdning.