2017-08-23 – Nya verkstaden med spinnmaskin

Det var egentligen länge sedan den gamla verkstaden började kännas för liten men ibland tar det tid att komma till skott och att hitta en lämplig lokal var inte det lättaste.

Nu har jag i alla fall en dubbelt så stor lokal som tidigare och som dessutom ligger på cykelavstånd hemifrån.

Där finns också plats för en “antik” spinnmaskin som jag fått överta och som kommer att förses med eldrift så att man slipper vara två personer för att tillverka överspunna strängar. Senaste dagarna gick åt till att förlänga den med 30 cm så att den också skall klara att spinna strängar till de stora svenska klavikorden.

På verkstadsbilden syns i  förgrunden ett klavikord av Pehr Lindholm som jag håller på att restaurera. Klavikordet tillverkades i Stockholm 1794 och är Lindholms standardmodell med omfånget F1 – c4 och med 4-fotsträngar i den lägsta basen.

I diskanten har steget lossnat och brutits av på flera ställen. Vid en tidigare lagning har man av någon anledning inte satt tillbaka originalbiten i den högsta diskanten utan gjort en ganska grov ersättning som inte liknar den ursprungliga. Den delen kommer att bytas ut mot en nytillverkad som kopieras efter andra bevarade Lindholmklavikord.