Ny verkstadslokal

Nya verkstaden
Foto: Lars Werner

Efter drygt 2 år var det dags att hitta en ny lokal för verkstaden och det blev en som är betydligt ljusare och 3 gånger så stor som den tidigare. Den största fördelen är att jag nu kan arbeta med flera instrument parallellt och på så sätt lättare variera de ofta oergonomiska arbetsställningarna. Den nya lokalen är indelad i 3 sektioner där den inre tjänar som lager med maskinpark, den mellersta för uppställning av väntande instrument och den yttre som arbetslokal.