Gratis handledning i cembalojustering

En gratis handledning för att åtgärda problem som kan uppstå på en cembalo.

HansErik Svensson har mångårig erfarenhet av att bygga och underhålla äldre typer av klaverinstrument. Han var bland annat ansvarig för klaverinstrumenten vid Musikmuseet i Stockholm och tillsammans med Arne Lindberg hade han instrumentbyggarkurser på Marholmen under ca 20 år.

Länkar för nedladdningen finns på Tidiga klavers huvudsida.