Presentation

Dan Johansson

Med bakgrund som bl a museiintendent arbetar jag sedan drygt 15 år med att restaurera och underhålla klaverinstrument från 1700 och 1800-tal. Både originalinstrument från tiden och modernare kopior.  Jag använder arbetsmetoder och material som var vanliga när instrumenten tillverkades såsom t ex korpfjäder till plektrum eller animaliskt varmlim till lagningar.

Ursprungligen kommer jag från Göteborg och har studerat cembalospel och kammarmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare var bland andra Eva Nordenfelt och Mayumi Kamata. Därefter följde studier i pianostämning vid samma skola.

Från 2009 till våren 2015 hade jag en fast tjänst som intendent på Scenkonstmuseet (fd Musikmuseet) i Stockholm och ansvarade då för bl a  klaverinstrument och mekaniska/självspelande instrument i samlingarna.

Från och med sommaren 2015 är jag tillbaka på heltid i den egna firman.

Genom åren har jag också hunnit tillverka några egna instrument efter gamla förebilder.

Egen klaverproduktion:

Java needed

Italiensk virginal - Dougan & Johansson 2019

italiensk-virginal-dougan-johansson-2019

Italiensk virginal - Dougan & Johansson 2019

Klavikord efter anonymt instrument, 1600-tal - Dan Johansson - V. Frölunda 1981

Klavikord efter Philip Jacob Specken, Stockholm 1743 - Dan Johansson, Marholmen 1997

Italiensk virginal, 1600-talet - Dan Johansson - Saltsjöbaden 2002

Oktavvirginal efter anonymt instrument, 1700-tal - Dan Johansson - Saltsjöbaden 2014

Wallin/Johansson - engelsk spinett efter Benjamin Slade (1683 - 1725) - Saltsjöbaden 2016

(länkar öppnas i nytt fönster)

1981 – klavikord efter “King of Sweden”
1997 – klavikord efter Philip Jacob Specken, Stockholm 1743
2002 – italiensk virginal
2014 – oktavvirginal efter ett osignerat instrument
2016 – engelsk spinett efter Benjamin Slade, London
2019 – italiensk virginal – Peter Dougan & Dan Johansson

Restaurationer i urval:

2014 – hammarklaver av Mathias Petter Kraft, Stockholm 1797
2015 – hammarklaver av G. Chr. Rackwitz, Stockholm (tidigt 1800-tal)
2016 – hammarklaver av Mathias Petter Kraft, Stockholm 1803
2017 – hammarklaver av G. Chr. Rackwitz, Stockholm (tidigt 1800-tal)
2018 – hammarflygel av John Broadwood, London 1802
2018 – klavikord av Pehr Lindholm, Stockholm 1794
2019 – flygel av Pehr Rosenwall, Stockholm 1838

(mer information under fliken “Verkstadsarbete” högst upp på sidan)

Parallellt med restaurationer frilansar jag också som cembalist och sångare bl a i:
Ensemble Villancico – Barock- och renässansmusik från Latinamerika.